Ankara İngiliz Kültür Koleji

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMLERİMİZ

 

 

   

Gelişim çok boyutlu ve disiplinlerarası bir alandır. İnsan gelişimi fiziksel gelişim, zihinsel gelişim, duygusal gelişim, sosyal gelişim olmak üzere dört temel boyuttan oluşan karmaşık bir süreçtir. Her bir boyut gelişimin belirli bir yönünü vurgulasa da söz konusu boyutlar arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Sağlıklı bir gelişim sağlıklı bir beden gerektirir.

Çocuğun yürüme davranışını zamanında ve uygun bir şekilde yerine getirebilmesi, kas, iskelet ve sinir sistemlerinin yaşına uygun bir biçimde büyüyüp gelişmesine bağlıdır. İlk öğrenimine başlayan çocuğun, kalem tutup yazı yazmayı başarabilmesi de kas, iskelet ve sinir sistemlerinin olgunlaşmış olmasını gerekli kılar. Bu nedenlerle öğretim ortamında karşılaşılabilecek bazı sorunların kaynağı, çocuğun bedensel büyüme ve gelişimine ilişkin başka sorunlar olabilir. Öğretmenlerin bu konularda yeterince bilgilenmiş olmaları, bu türden sorunların çözümü konusunda doğru bir yaklaşım içinde bulunmalarını sağlayabilir.

Bu bilgilerin ışığında, İngiliz Kültür Koleji olarak çocuk ve çocuğun gelişimine önem vermekte okulumuzda bulunan psikolojik danışmanlık birimimiz aracılığıyla günümüzde yanlış bilinen doğrular hakkında hem öğrencilerimizi hem de velilerimizi aydınlatmaktayız. Öğrencilerimizin hem akademik hem psikolojik hem de sosyal gelişimleri hakkında onlara yol gösterip, ışık tutmaktayız. Bilindiği gibi, gelişimin en önemli evresi anaokulu eğitimiyle başlar.

Anaokulunda çocukların bir takım bedensel ve devinimsel gelişimleri başlamaktadır. Bununla birlikte yaşanan sosyal uyum sürecinde de miniklerimizin yanında olup, onlarla birlikte bu değişiklikleri yakından takip ederek veli bilgilendirme konusunda çalışmalar yapmaktayız. Bu gözlemlerimizin haricinde çocuklara uyguladığımız Metropolitan (okul olgunluğu) testi ile çocukların sözel bilgi, sayısal bilgi, görsel alan ve ince motor kas gelişimlerini ölçerek okul olgunluğuna hazır olup olmadıklarını tespit etmekteyiz.

Öğretmenlerimizi ve velilerimizi ise bu konuda aydınlatıp, onlara yol göstermekteyiz. İlkokul ve ortaokul basamağında yaptığımız veli bilgilendirme ve öğrenci bilgilendirme seminerleriyle dönem içinde hep birlikte nasıl bir yol izlememiz gerektiği hakkında bilgi alışverişinde bulunmaktayız.

Sık sık gerçekleştirdiğimiz bu seminerler ile hem velilerimiz hem de öğrencilerimiz dönem içerisinde doğruyu ve yanlışı görerek hareket etmekte hem fiziksel anlamda hem de sosyal anlamda yaşadıkları değişimlerin farkına varmaktadır.

Öğrencilerimizin gelişimlerini daha yakından takip etmek adına sınıf içerisinde yapmış olduğumuz gözlemler, uyguladığımız test ve envanterler sonucunda öğrencilerimizi daha yakından tanıma fırsatı yakalayarak velilerimize öğrencilerimiz hakkında detaylı bilgi vererek yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yapmaktayız. Temel amacımız, çocuklarımızın eğitim süreçleri boyunca onları yakından takip ederek, fiziksel, sosyal, psikolojik ve akademik anlamda meydana gelen değişiklikleri tespit edip, rehberlik çalışmaları adı altında sorunlara ışık tutmaktır.

Telif Hakkı 2014 © İngiliz Kültür Kolejleri
top

Setup Menus in Admin Panel