Ankara İngiliz Kültür Koleji

Amaç ve Hedeflerimiz

SORGULA,

DENE, ÖĞREN

amac v hedeflerimiz

Anaokulu ve ilkokul eğitimi çocukların sosyal ve duygusal gelişimi kadar bilişsel – duyuşsal psiko-motor gelişimleri ve entelektüel yanlarını da ortaya çıkararak destekler. Bu dönemde dil ve matematik bilgisi çocuklarımızın gelecekteki öğrenim ve başarılarının temelini oluşturmaktadır.

İlerleyen yıllarda öğrencilerin başarıları temel eğitim olan ilkokul eğitimine dayalıdır. Bu nedenle ilkokulların yaratıcı , motive edici, gerçek dünya ile ilişkili global eğitim ve öğretime dayalı,  öğrenciyi yormadan ve sıkmadan  zevk alarak, deneyerek , araştırarak , sorarak  ve sorgulayarak  öğrenmelerine zemin hazırlamaları gerekmektedir.

Yaşama minik ürkek adımlarla başlayan çocuklarımızın var olan potansiyellerini harekete geçirmek ve açığa çıkartmak, onlara pozitif anlamda rol- model olabilmek ve hepsinden önemlisi özgüvenlerini sağlayarak bir üst eğitim kurumlarına hazırlanmalarını sağlamak amacımızdır.

Hedefimiz:

 *Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ülkesini seven,

 *Araştıran-sorgulayan,

 *Sorumluluk sahibi,

 *Dünya vatandaşı bireyler olarak yenilenmeye ve gelişime açık,

 *Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine duyarlı ve saygılı,

 *Türkçe ve İngilizceyi etkin bir biçimde kullanan,

 *İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dili de kullanabilen,

 *İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini bilimde, sanatta ya da sporda geliştirebilen,

 *Ulusal kültürümüze ve evrensel değerleri koruyan ve sahip çıkan,

*Analitik ve eleştirel düşünme becerisine sahip,

 *Sorun çözebilen ve bağımsız karar verebilen,

 *Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan,

*Sağlıklı yaşam bilinci gelişmiş,

 *Çevre sorunlarına ve doğaya karşı duyarlı,

 *Bireysel ve ortak çalışma becerisine sahip,

 *Etkili iletişim becerisini kazanmış,

 *Geçmiş değerlerinin önemini bilen, sahip çıkan ve geleceğe taşıyabilen nesiller yetiştiren,

 *Öğrencilerini bir üst eğitim kurumlarına da başarı ile taşımayı ilke edinmiş ,

*Kurumsal kimliğiyle yönetici , öğretmen , öğrenci ve velileri ile disiplinli ancak sevgi dolu  bir ortam oluşturarak aile olabilme özelliğine sahip saygın bir eğitim kurumu olabilmektir.

Telif Hakkı 2014 © İngiliz Kültür Kolejleri
top

Setup Menus in Admin Panel