Ankara İngiliz Kültür Koleji

WHO ARE WE?

-İngiliz Kültür Kolejleri; ülkemizde uzun yıllar boyu güvenin odak noktası olmuş yabancı dil okulları ile yabancı dil eğitiminde oluşturduğu köklü birikimi, 2006 yılından itibaren örgün eğitimin okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerine de taşıyarak başarıyla uygulayan ulusal bir markadır.

-Çağdaş kurumlarda başarı, bütünün parçaları arasındaki uyumun sonucunda gerçekleşir. Bu düşünceden yola çıkarak İngiliz Kültür Kolejlerinde eğitim ve öğretim süreci; yönetim alanında iyi yetişmiş ve deneyimli bir yönetim kadrosu, her biri alanında uzman öğretmenlerden oluşan elit bir öğretim kadrosu, kurumsal uygulamaların ülke genelinde takip ve kontrolünü sağlayan etkin bir denetim kadrosu tarafından yürütülür ve yönlendirilir.

-İngiliz Kültür Kolejleri; eğitim sistemimizin çağın gerektirdiği nitelikleri taşıması ve sürekli yenileştirilerek çağa uyarlanmasının vazgeçilmez bir zorunluluk olduğu bilinci ile; sağlıklı, mutlu ve iyi yetişmiş, bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal gelişimini tamamlamış, ilgi ve yeteneklerinin farkında, çevresiyle uyumlu, problemlerini çözebilen, kendi kararlarını verebilen ve İngilizce’yi ana dili gibi konuşabilen bireyler yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

With language schools which have been the focus of trust for years in our country, British Culture Colleges are a national trademark which has been practising foreign language education effectively since 2006. The sucess in modern institutions occurs as a result of the harmony between the parts and the whole.

Starting from this point of view, the academic term in British Culture Colleges is administrated and guided by a group of well-trained and experienced managerial staff; elite teaching staff consisting of professional teachers within their fields and active auditing staff who follow institutional practices throughout the country.

Aware of the fact that we should keep up with the latest developments and technology in terms of education, British Culture Colleges aims to raise individuals who are healthy, happy, well-trained, physically, psychologically, mentally and societally mature, harmonious with their environment, able to solve problems and take decisions on their own, as well as having a good command of English similar to that of a native speaker.

All Right Reserved 2014 © British Culture Colleges
top

Setup Menus in Admin Panel