Ankara İngiliz Kültür Koleji
  satranc001

Bazı besinler vardır her derde deva olarak gösterilir. Satranç oyunu da öğrenci gelişimine yapmış olduğu katkılar bakımından sanki mucizevî bir araç gibidir. Yeni eğitim anlayışındaki çoklu zekâ kavramına uygun olarak çocuğun gelişimine olumlu katkı sağlar.

Günlük hayatın gerçeklerinden ortaya çıkan zihinsel bir spor olan satranç, çocuğu hayata hazırlamada ve hayatla bağ kurmasında son derece kullanışlı bir araçtır. Vasikov “Satranç büyük hayatın küçük modelidir” diyerek satrançla gerçek hayat arasındaki benzerlikleri vurgulamıştır.

Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan satranç dersinde işin çoğunu öğrenciler yapar. Öğrenciler beyinlerini kullanırlar, fikirleri düşünürler, problemleri çözerler ve ne öğrendilerse anında uygularlar. Satranç öğrenme hızlıdır, eğlencelidir, destekleyicidir ve çekicidir. Bu açıdan satrancın etkin öğrenmede önemli bir araç olduğu söylenebilir.

Telif Hakkı 2014 © İngiliz Kültür Kolejleri
top

Setup Menus in Admin Panel