Ankara İngiliz Kültür Koleji
  

Müzik Dersinin Yöntem Ve Teknikleri İle Öğrenci Kazanımları Üzerindeki Etkileri:

Müzik en genel tanımı ile sesin biçim ve devinim kazanmış halidir. Başka bir deyiş ile de müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur. Biçim ve devinim içeren bir ses oluşumunun müzik olarak kabul görmesi için dinleyende duygulara yönelik etkileşim yapması da beklenmektedirmüzikBireylerin eğitimsel sürecinde de müzik önemli yer tutmakta, duyuşsal ve bilişsel yönden geliştirmektedir. Doğumdan itibaren insanlar duyuş yeteneği kazanmakta, çevrede var olan sesleri belleğine yerleştirmektedir. Müzik, özellikle ilkokul döneminde çocuklara bilimsel olarak kazandırılmalı ve duygu dünyalarına düzenli olarak yerleştirilmelidir.

Müzik Dersi Almış Bir Öğrenci:

-Okul yaşantısıyla da desteklenen müziksel yaşantıları, müziksel işitme, müziksel söyleme, müziksel çalma ve müziksel beğeni davranışlarıyla boyutlandırmaktadır.

-Müziğin hayatın içerisinde var olan ve dinamik bir yapı gibi sürekli gelişen bir olgu olduğunun farkına varır.

Bu yüzden bizler, çocuklarımızı müzik ile erken yaşlarda tanıştırmalı ve mümkün olduğunca müziğin insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu unutmamalıyız.

Telif Hakkı 2014 © İngiliz Kültür Kolejleri
top

Setup Menus in Admin Panel